Home

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Achtste kamer) van 4 maart 2009.

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Achtste kamer) van 4 maart 2009.

Gemeenschapsmerk

-

Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk

-

Relatieve weigeringsgronden

-

Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten

-

Gevaar voor verwarring met ouder merk (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b) (cf. punten 26, 43)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 28 februari 2007, zoals gerectificeerd (zaak R 1050/2005-1), inzake een oppositieprocedure tussen Registro Profesional de Tenis, SL en Professional Tennis Registry, Inc.

Gegevens betreffende de zaak

>lt>2

Dictum

1) De beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 28 februari 2007, zoals gerectificeerd (zaak R 1050/2005-1), wordt vernietigd.

2) Het BHIM draagt zijn eigen kosten en de kosten van Professional Tennis Registry, Inc.

3) Registro Profesional de Tenis, SL draagt haar eigen kosten.