Home

Zaak T-191/07: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 25 maart 2009 - Anheuser-Busch/BHIM - Budejovický Budvar (BUDWEISER) ( Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure ? Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk BUDWEISER - Oudere internationale woord- en beeldmerken BUDWEISER en Budweiser Budvar - Relatieve weigeringsgronden - Artikel 8, lid 1, sub a en b, van verordening (EG) nr. 40/94 - Normaal gebruik van ouder merk - Artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 - Schending van rechten van verdediging - Motivering - Artikel 73 van verordening nr. 40/94 - Niet-tijdige overlegging van documenten - Beoordelingsvrijheid verleend bij artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 )

Zaak T-191/07: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 25 maart 2009 - Anheuser-Busch/BHIM - Budejovický Budvar (BUDWEISER) ( Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure ? Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk BUDWEISER - Oudere internationale woord- en beeldmerken BUDWEISER en Budweiser Budvar - Relatieve weigeringsgronden - Artikel 8, lid 1, sub a en b, van verordening (EG) nr. 40/94 - Normaal gebruik van ouder merk - Artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 - Schending van rechten van verdediging - Motivering - Artikel 73 van verordening nr. 40/94 - Niet-tijdige overlegging van documenten - Beoordelingsvrijheid verleend bij artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 )

Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 25 maart 2009 - Anheuser-Busch/BHIM - Budejovický Budvar (BUDWEISER)

(Zaak T-191/07) [1]

Partijen

Verzoekende partij: Anheuser-Busch, Inc. (Saint Louis, Missouri, Verenigde Staten) (vertegenwoordigers: V. von Bomhard en A. Renck, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: A. Folliard-Monguiral, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniërend voor het Gerecht: Budejovický Budvar, národní podnik (Ceské Budejovice, Tsjechische Republiek) (vertegenwoordiger: K. Cermák, advocaat)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 20 maart 2007 (zaak R 299/2006-2) inzake een oppositieprocedure tussen Budejovický Budvar, národní podnik en Anheuser-Busch, Inc.

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Anheuser-Busch, Inc. wordt, behalve in haar eigen kosten, verwezen in de kosten van het BHIM en van Budejovický Budvar, národní podnik.

[1] PB C 183 van 4.8.2007.

--------------------------------------------------