Home

Zaak T-490/07: Arrest van het Gerecht van 17 december 2009 - Notartel/BHIM - SAT.1 (R.U.N.) ( Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk R.U.N. - Ouder nationaal en gemeenschapswoordmerk ran - Relatieve weigeringsgrond - Verwarringsgevaar - Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009] - Motiveringsplicht - Artikel 73 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 75 van verordening nr. 207/2009) - Gedeeltelijke weigering van inschrijving )

Zaak T-490/07: Arrest van het Gerecht van 17 december 2009 - Notartel/BHIM - SAT.1 (R.U.N.) ( Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk R.U.N. - Ouder nationaal en gemeenschapswoordmerk ran - Relatieve weigeringsgrond - Verwarringsgevaar - Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009] - Motiveringsplicht - Artikel 73 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 75 van verordening nr. 207/2009) - Gedeeltelijke weigering van inschrijving )

Arrest van het Gerecht van 17 december 2009 - Notartel/BHIM - SAT.1 (R.U.N.)

(Zaak T-490/07) [1]

Partijen

Verzoekende partij: Notartel SpA - Società informatica del Notariato (Rome, Italië) (vertegenwoordigers: M. Bosshard en M. Balestriero, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: A. Sempio, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM: SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH (Berlijn, Duitsland)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 22 oktober 2007 (zaak R 1267/2006-4) inzake een oppositieprocedure tussen SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH en Notartel SpA - Società informatica del Notariato

Dictum

1. Het beroep wordt verworpen.

2. Notartel SpA - Società informatica del Notariato wordt verwezen in de kosten.

[1] PB C 64 van 8.3.2008.

--------------------------------------------------