Home

Zaak T-466/07: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 5 september 2008 - Osram/Raad

Zaak T-466/07: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 5 september 2008 - Osram/Raad

Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 5 september 2008 - Osram/Raad

(Zaak T-466/07) [1]

(2008/C 272/96)

Procestaal: Engels

De president van de Vierde kamer van het Gerecht van eerste aanleg heeft de doorhaling van de zaak gelast.

[1] PB C 51 van 23.2.2008.

--------------------------------------------------