Home

Zaak C-42/07: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 8 september 2009 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto — Portugal) — Liga Portuguesa de Futebol Profissional (CA/LPFP), Bwin International Ltd, voorheen Baw International Ltd/Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (Verzoek om prejudiciële beslissing — Artikel 49 EG — Beperkingen van vrij verrichten van diensten — Exploitatie van kansspelen via internet)

Zaak C-42/07: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 8 september 2009 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto — Portugal) — Liga Portuguesa de Futebol Profissional (CA/LPFP), Bwin International Ltd, voorheen Baw International Ltd/Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (Verzoek om prejudiciële beslissing — Artikel 49 EG — Beperkingen van vrij verrichten van diensten — Exploitatie van kansspelen via internet)

7.11.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 267/9


Arrest van het Hof (Grote kamer) van 8 september 2009 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto — Portugal) — Liga Portuguesa de Futebol Profissional (CA/LPFP), Bwin International Ltd, voorheen Baw International Ltd/Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

(Zaak C-42/07)(1)

(Verzoek om prejudiciële beslissing - Artikel 49 EG - Beperkingen van vrij verrichten van diensten - Exploitatie van kansspelen via internet)

2009/C 267/15

Procestaal: Portugees

Verwijzende rechter

Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: Liga Portuguesa de Futebol Profissional (CA/LPFP), Bwin International Ltd, voorheen Baw International Ltd

Verwerende partij: Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing — Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto — Uitlegging van artikelen 43 EG, 49 EG en 56 EG — Nationale wettelijke regeling waarbij aan een bepaalde organisatie het exclusieve recht wordt verleend om kansspelen en loterijen te exploiteren en waarbij de organisatie, het promoten en het inzamelen van sportweddenschappen, ook via internet, als inbreuk wordt aangemerkt — Verbod voor een in een andere lidstaat gevestigde onderneming die online weddenschappen en loterijen exploiteert, om deze weddenschappen en loterijen via internet te promoten, te organiseren en te exploiteren en de winnaars geldprijzen uit te keren

Dictum

Artikel 49 EG staat niet in de weg aan een regeling van een lidstaat als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, die marktdeelnemers als Bwin International Ltd die in andere lidstaten zijn gevestigd, waar zij rechtmatig soortgelijke diensten verrichten, verbiedt om via het internet kansspelen aan te bieden op het grondgebied van deze lidstaat.