Home

Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 29 november 2007.

Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 29 november 2007.

Hogere voorziening - Middelen - Ontbreken van aanwijzing van gestelde onjuiste rechtsopvatting - Niet-ontvankelijkheid (Art. 225 EG; Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 112, lid 1, sub c, en 119) (cf. punten 22-24)

2. Procedure - Inleidend verzoekschrift - Vormvereisten (Statuut van het Hof van Justitie, art. 21; Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 112, lid 1, sub c) (cf. punten 25-28)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen de beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Tweede kamer) van 11 december 2006, Weber/Commissie (T-290/05), waarbij het Gerecht wegens kennelijke niet-ontvankelijkheid heeft verworpen een beroep tegen het besluit van de secretaris-generaal van de Commissie van 27 mei 2005 houdende weigering van de door verzoeker gevraagde toegang tot een brief van het directoraat-generaal "Concurrentie" aan de Duitse Bondsregering betreffende overheidssteun voor de financiering van de openbare omroepinstellingen in Duitsland

Dictum

1) De hogere voorziening wordt afgewezen.

2) F. Weber wordt verwezen in de kosten.