Home

Beschikking van de president van het Hof van 25 januari 2008.

Beschikking van de president van het Hof van 25 januari 2008.

Procedure - Interventie - Voorwaarden voor ontvankelijkheid - Belang bij beslissing van geding - Begrip - Vereiste van rechtstreeks en actueel belang (Statuut van het Hof van Justitie, art. 40, tweede alinea) (cf. punten 5-6)

2. Procedure - Bewijs - Bewijslast - Verplichting om juistheid van algemeen bekende feiten te onderzoeken - Geen (Art. 225, lid 1, EG; Statuut van het Hof van Justitie, art. 58, eerste alinea) (cf. punt 9)

3. Hogere voorziening - Middelen - Onjuiste beoordeling van feiten - Niet-ontvankelijkheid - Toetsing door Hof van beoordeling van bewijs - Uitgesloten, behoudens geval van onjuiste opvatting (Art. 225, lid 1, EG; Statuut van het Hof van Justitie, art. 58, eerste alinea) (cf. punt 11)

4. Hogere voorziening - Overlegging van nieuw bewijsmateriaal - Niet-ontvankelijkheid (Art. 225, lid 1, EG; Statuut van het Hof van Justitie, art. 58, eerste alinea) (cf. punt 12)

5. Procedure - Gelijkstelling van lagere territoriale entiteiten met lidstaten - Uitgesloten (cf. punt 15)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen de beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (President van de Tweede kamer) van 12 september 2007, Apache Footwear en Apache II Footwear/Raad (T-1/07), houdende afwijzing van een verzoek tot tussenkomst in een beroep strekkende tot gedeeltelijke nietigverklaring van verordening (EG) nr. 1472/2006 van de Raad van 5 oktober 2006 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige recht op schoeisel met bovendeel van leder uit de Volksrepubliek China en Vietnam (PB L 275, blz. 1).

Dictum

1) De hogere voorziening wordt afgewezen.

2) Apache Footwear Ltd, Apache II Footwear Ltd (Qingxin), Provincia di Ascoli Piceno en Comune di Monte Urano dragen elk hun eigen kosten.