Home

Zaak F-63/07: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 3 maart 2009 — Patsarika / Cedefop (Openbare dienst — Arbeidscontractanten — Nieuwe tewerkstelling — Rechten van verdediging — Ontslag aan einde proeftijd — Verstekprocedure)

Zaak F-63/07: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 3 maart 2009 — Patsarika / Cedefop (Openbare dienst — Arbeidscontractanten — Nieuwe tewerkstelling — Rechten van verdediging — Ontslag aan einde proeftijd — Verstekprocedure)

1.5.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 102/37


Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 3 maart 2009 — Patsarika / Cedefop

(Zaak F-63/07)(1)

(Openbare dienst - Arbeidscontractanten - Nieuwe tewerkstelling - Rechten van verdediging - Ontslag aan einde proeftijd - Verstekprocedure)

2009/C 102/53

Procestaal: Grieks

Partijen

Verzoekende partij: Maria Patsarika (Thessaloniki, Griekenland) (vertegenwoordigers: N. Korogiannakis en N. Keramidas, advocaten)

Verwerende partij: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) (vertegenwoordigers: M. Fuchs, gemachtigde, bijgestaan door P. Anestis, advocaat)

Voorwerp

Enerzijds verzoek tot nietigverklaring van het besluit van Cedefop van 20 september 2006 om verzoeksters overeenkomst voor bepaalde tijd aan het einde van de proeftijd te beëindigen en, anderzijds, verzoek tot schadevergoeding

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Patsarika zal drie vierde van de eigen kosten dragen.

3)

Het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding zal de eigen kosten en één vierde van de kosten van Patsarika dragen.