Home

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 25 november 2008.

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 25 november 2008.

Samenvatting

Ambtenaren - Vergelijkend onderzoek - Vergelijkend onderzoek op grondslag van schriftelijke bewijsstukken en examens - Toelatingsvoorwaarden - Overgelegde diploma's of aangetoonde beroepservaring

(Ambtenarenstatuut, bijlage III, art. 1 en 5)

Het is de verantwoordelijkheid van de jury van een vergelijkend onderzoek op de grondslag van schriftelijke bewijsstukken en examens om van geval tot geval te beoordelen, of de overgelegde diploma's of de vermelde beroepservaring van elke sollicitant van het niveau zijn dat het Statuut en de aankondiging van vergelijkend onderzoek verlangen. Ofschoon zij gebonden is aan de tekst van de aankondiging van vergelijkend onderzoek zoals die is bekendgemaakt, beschikt de jury in dat verband over een ruime beoordelingsvrijheid en moet de gemeenschapsrechter zich ertoe beperken, te onderzoeken of bij het gebruik van die vrijheid geen kennelijke fout is gemaakt.

(cf. punten 34 en 35)

Referentie:

Gerecht van eerste aanleg: 11 februari 1999, Mertens/Commissie, T-244/97, JurAmbt. blz. I-A-23 en II-91, punt 44; 13 maart 2002, Bal/Commissie, T-139/00, JurAmbt. blz. I-A-33 en II-139, punt 35; 28 november 2002, Pujals Gomis/Commissie, T-332/01, JurAmbt. blz. I-A-233 en II-1155, punten 39-41; 11 mei 2005, De Stefano/Commissie, T-25/03, JurAmbt. blz. I-A-125 en II-573, punt 34

Gerecht voor ambtenarenzaken: 11 juli 2006, Tas/Commissie, F-12/05, JurAmbt. blz. I-A-1-79 en II-A-1-285, punten 39 en 43