Home

Zaak F-145/07: Beroep ingesteld op 27 december 2007 — Bosman/Raad

Zaak F-145/07: Beroep ingesteld op 27 december 2007 — Bosman/Raad

29.3.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 79/38


Beroep ingesteld op 27 december 2007 — Bosman/Raad

(Zaak F-145/07)

(2008/C 79/74)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Pierre Bosman (Lebbeke, België) (vertegenwoordigers: T. Bontinck en P. S. Gennari Curlo, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het individueel besluit van 28 februari 2007 houdende weigering van de kostwinnerstoelage voor de berekening van de ouderdomspensioenrechten

Conclusies

de kennisgeving van de vaststelling van de ouderdomspensioenrechten van 27 februari 2007 nietig te verklaren;

verweerder ertoe te veroordelen verzoeker vanaf 1 maart 2007 de gevraagde kostwinnerstoelage te betalen;

verweerder te verwijzen in de kosten van de procedure.