Home

Zaak T-430/07: Beroep ingesteld op 23 november 2007 - Bodegas Montebello/BHIM - Montebello (MONTEBELLO RHUM AGRICOLE)

Zaak T-430/07: Beroep ingesteld op 23 november 2007 - Bodegas Montebello/BHIM - Montebello (MONTEBELLO RHUM AGRICOLE)

Beroep ingesteld op 23 november 2007 - Bodegas Montebello/BHIM - Montebello (MONTEBELLO RHUM AGRICOLE)

Partijen

Verzoekende partij: Bodegas Montebello, S.A. (Montilla, Spanje) (vertegenwoordigers: T. Andrade Boué, M. I. Lehmann Novo en A. Hernández Lehmann, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Montebello (Société à responsabilité limitée) (Guadeloupe, Frankrijk)

Conclusies

- de bestreden beslissing van 7 september 2007 van het BHIM in zaak R 223/2007-2 te vernietigen;

- de inschrijving van gemeenschapsmerk nr. 2.666.386 te weigeren;

- het BHIM en interveniënte te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Aanvrager van het gemeenschapsmerk: Montebello (Société à responsabilité limitée)

Betrokken gemeenschapsmerk: beeldmerk "MONTEBELLO Rhum Agricole" (aanvraagnr. 2.666.386) voor waren van klasse 33 (alcoholhoudende dranken, uitgezonderd bieren).

Houder van het oppositiemerk of -teken in de oppositieprocedure: verzoekster

Oppositiemerk of -teken: Spaans woordmerk "MONTEBELLO" (nr. 1.148.196) voor waren van klasse 33

Beslissing van de oppositieafdeling: toewijzing van de oppositie

Beslissing van de kamer van beroep: toewijzing van het beroep en vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling

Aangevoerde middelen: onjuiste toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk

--------------------------------------------------