Home

Zaak T-488/07: Beroep ingesteld op 20 december 2007 - Cabel Hall Citrus/BHIM - Casur (EGLÉFRUIT)

Zaak T-488/07: Beroep ingesteld op 20 december 2007 - Cabel Hall Citrus/BHIM - Casur (EGLÉFRUIT)

Beroep ingesteld op 20 december 2007 - Cabel Hall Citrus/BHIM - Casur (EGLÉFRUIT)

Partijen

Verzoekende partij: Cabel Hall Citrus Ltd (Grand Cayman, Caymaneilanden) (vertegenwoordiger: C. Rogers, barrister)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Casur S. Coop. Andaluza (Viator, Spanje)

Conclusies

- de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 19 september 2007 in zaak R 293/2007-1 te vernietigen;

- de betrokken nietigheidsafdeling van het BHIM te gelasten, het gemeenschapsmerk EGLÉFRUIT (ingeschreven onder nr. 3 517 431) nietig te verklaren;

- verweerder te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ingeschreven gemeenschapsmerk waarvan nietigverklaring is gevorderd: woordmerk "EGLÉFRUIT" voor waren en diensten van de klassen 29, 30 en 31 - gemeenschapsmerk nr. 3 517 431

Houder van het gemeenschapsmerk: Casur S. Coop. Andaluza

Partij die nietigverklaring van het gemeenschapsmerk vordert: verzoekster

Merkrecht van de partij die nietigverklaring vordert: nationale en communautaire woord- en beeldmerken "UGLI" voor waren van de klassen 29, 31 en 32

Beslissing van de nietigheidsafdeling: afwijzing van de vordering tot nietigverklaring

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van artikel 52, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 van de Raad doordat de kamer van beroep het bestaan van gevaar van verwarring van de conflicterende merken onjuist heeft beoordeeld.

--------------------------------------------------