Home

Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 11 december 2008.

Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 11 december 2008.

Landbouw

-

Gemeenschappelijke ordening van markten

-

Granen

-

Verkoop van granen door interventiebureaus (Verordeningen van de Commissie nr. 689/92, zoals gewijzigd bij verordening nr. 2486/92, art. 4 bis en bijlage II, en nr. 2131/93, art. 13, lid 1) (cf. punt 32 en dictum)

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing - Corte suprema di cassazione (Italië) - Uitlegging van de artikelen 4 en 5 van verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (PB L 181, blz. 21), van artikel 4 bis van verordening (EEG) nr. 689/92 van de Commissie van 19 maart 1992 tot vaststelling van de procedures en voorwaarden voor de overneming van granen door de interventiebureaus (PB L 74, blz. 18) en van artikel 13 van verordening (EEG) nr. 2131/93 van de Commissie van 28 juli 1993 tot vaststelling van de procedures en de voorwaarden voor de verkoop van graan door de interventiebureaus (PB L 191, blz. 76) - Kortingen wegens een vochtgehalte dat hoger is dan het voor de standaardkwaliteit geldende vochtgehalte - Toepasbaarheid op de verkoop van maïs

Dictum

Artikel 13, lid 1, van verordening (EEG) nr. 2131/93 van de Commissie van 28 juli 1993 tot vaststelling van de procedures en de voorwaarden voor de verkoop van graan door de interventiebureaus, juncto artikel 4 bis van verordening (EEG) nr. 689/92 van de Commissie van 19 maart 1992 tot vaststelling van de procedures en voorwaarden voor de overneming van granen door de interventiebureaus, zoals gewijzigd bij verordening (EEG) nr. 2486/92 van de Commissie van 27 augustus 1992, dienen aldus te worden uitgelegd dat in geval van verkoop per openbare inschrijving van maïs door de nationale interventiebureaus, de prijskortingen naargelang van het vochtgehalte waarin voor durumtarwe is voorzien in tabel II van bijlage II bij verordening nr. 689/92, zoals gewijzigd bij verordening nr. 2486/92, niet van toepassing zijn.