Home

Zaak F-125/07: Beroep ingesteld op 29 oktober 2007 - Hau/Parlement

Zaak F-125/07: Beroep ingesteld op 29 oktober 2007 - Hau/Parlement

Beroep ingesteld op 29 oktober 2007 - Hau/Parlement

Partijen

Verzoekende partij: Armin Hau (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordiger: E. Boigelot, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement

Conclusies

- nietig te verklaren het besluit van het TABG om verzoeker niet te plaatsen op de lijst van ambtenaren die in het kader van "bevorderingsronde 2006" van rang B*6 naar rang B*7 zijn bevorderd;

- het Europees Parlement te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter onderbouwing van zijn beroep stelt verzoeker schending van de artikelen 25, tweede alinea, en 45 van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, het besluit van het Bureau van 6 juli 2005 en de uitvoeringsbepalingen daarvan, en artikel 5 van de interne richtsnoeren betreffende het adviescomité voor bevorderingen.

Voorts betoogt verzoeker dat er kennelijke beoordelingsfouten zijn gemaakt, misbruik en overschrijding van bevoegdheid hebben plaatsgevonden en meerdere algemene rechtsbeginselen zijn geschonden.

--------------------------------------------------