Home

Zaak F-133/07: Beroep ingesteld op 9 november 2007 - Hecq/Commissie

Zaak F-133/07: Beroep ingesteld op 9 november 2007 - Hecq/Commissie

Beroep ingesteld op 9 november 2007 - Hecq/Commissie

Partijen

Verzoekende partij: André Hecq (Chaumont-Gistoux, België) (vertegenwoordiger: L. Vogel, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Enerzijds nietigverklaring van het besluit van het TABG van 12 juli 2007 voor zover daarbij een klacht wordt afgewezen die verzoeker heeft ingediend tegen een besluit van het TABG om hem bepaalde vergoedingen te weigeren en, anderzijds, veroordeling van de verwerende partij tot betaling van schadevergoeding en vertragingsrente

Conclusies

- gedeeltelijke nietigverklaring van het besluit van het TABG van 12 juli 2007 voor zover daarbij het verzoek om vergoedingen is afgewezen dat verzoeker volgens zijn klacht van 19 maart 2007 had ingediend en voor zover daarbij vertragingsrente, berekend vanaf 29 april 2003 over de vergoedingen die verzoeker op basis van artikel 73 van het Statuut hadden kunnen worden toegekend, in beginsel wordt afgewezen;

- veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een vergoeding van 2000 EUR, vermeerderd met 6 % rente vanaf 19 maart 2007, onder uitdrukkelijk voorbehoud van latere verhoging, verlaging of precisering;

- veroordeling van de verwerende partij tot betaling aan verzoeker van een jaarlijkse vertragingsrente van 6 % over alle vergoedingen die hem later op basis van artikel 73 van het Statuut zullen worden toegekend;

- verwijzing van de Commissie van de Europese Gemeenschappen in de kosten van de procedure.

--------------------------------------------------