Home

Zaak C-262/07: Beschikking van het Hof van 19 februari 2008 - Tokai Europe GmbH/Commissie van de Europese Gemeenschappen (Hogere voorziening - Verordening (EG) nr. 384/2004 - Indeling van bepaalde goederen in gecombineerde nomenclatuur - Persoon die niet individueel is geraakt - Hogere voorziening die ten dele kennelijk niet-ontvankelijk en ten dele kennelijk ongegrond is)

Zaak C-262/07: Beschikking van het Hof van 19 februari 2008 - Tokai Europe GmbH/Commissie van de Europese Gemeenschappen (Hogere voorziening - Verordening (EG) nr. 384/2004 - Indeling van bepaalde goederen in gecombineerde nomenclatuur - Persoon die niet individueel is geraakt - Hogere voorziening die ten dele kennelijk niet-ontvankelijk en ten dele kennelijk ongegrond is)

Beschikking van het Hof van 19 februari 2008 - Tokai Europe GmbH/Commissie van de Europese Gemeenschappen

(Zaak C-262/07) [1]

Partijen

Rekwirante: Tokai Europe GmbH (vertegenwoordiger: G. Kroemer, Rechtsanwalt)

Andere partij in de procedure: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: S. Schønberg en M. B. Schima, gemachtigden)

Voorwerp

Hogere voorziening ingesteld tegen de beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Vierde kamer) van 19 maart 2007, Tokai Europe/Commissie (T-183/04), houdende niet-ontvankelijkverklaring van het beroep tot nietigverklaring van verordening (EG) nr. 384/2004 van de Commissie van 1 maart 2004 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur (PB L 64, blz. 21) - Vereiste van individueel te zijn geraakt door de bestreden verordening - Recht om in rechte te worden gehoord

Dictum

1) De hogere voorziening wordt afgewezen.

2) Tokai Europe GmbH wordt verwezen in de kosten.

[1] PB C 170 van 21.7.2007.

--------------------------------------------------