Home

Zaak C-314/07: Beschikking van de president van het Hof van 11 februari 2008 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Portugese Republiek

Zaak C-314/07: Beschikking van de president van het Hof van 11 februari 2008 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Portugese Republiek

Beschikking van de president van het Hof van 11 februari 2008 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Portugese Republiek

(Zaak C-314/07) [1]

(2008/C 128/58)

Procestaal: Portugees

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.

[1] PB C 199 van 25.8.2007.

--------------------------------------------------