Home

Zaak C-351/07: Beschikking van de president van de Derde kamer van het Hof van 1 december 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Italië) - CEPAV DUE - Consorzio ENI per l'Alta Velocità, Consorzio COCIV, Consorzio IRICAV DUE/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dei Trasporti e della Navigazione

Zaak C-351/07: Beschikking van de president van de Derde kamer van het Hof van 1 december 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Italië) - CEPAV DUE - Consorzio ENI per l'Alta Velocità, Consorzio COCIV, Consorzio IRICAV DUE/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dei Trasporti e della Navigazione

Beschikking van de president van de Derde kamer van het Hof van 1 december 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Italië) - CEPAV DUE - Consorzio ENI per l'Alta Velocità, Consorzio COCIV, Consorzio IRICAV DUE/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dei Trasporti e della Navigazione

(Zaak C-351/07) [1]

(2009/C 69/57)

Procestaal: Italiaans

De president van de Derde kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

[1] PB C 247 van 20.10.2007.

--------------------------------------------------