Home

Zaak C-435/07: Beschikking van de president van het Hof van 23 januari 2008 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Portugese Republiek

Zaak C-435/07: Beschikking van de president van het Hof van 23 januari 2008 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Portugese Republiek

Beschikking van de president van het Hof van 23 januari 2008 - Commissie van de Europese Gemeenschappen/Portugese Republiek

(Zaak C-435/07) [1]

(2008/C 79/47)

Procestaal: Portugees

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.

[1] PB C 269 van 10.11.2007.

--------------------------------------------------