Home

Beschikking van de president van het Hof van 28 februari 2008.

Beschikking van de president van het Hof van 28 februari 2008.

Kort geding - Opschorting van tenuitvoerlegging - Voorwaarden voor toekenning - "Fumus boni juris" - Spoedeisendheid - Ernstige en onherstelbare schade - Cumulatieve voorwaarden - Afweging van alle betrokken belangen (Art. 242 EG) (cf. punten 16-17)

2. Kort geding - Opschorting van tenuitvoerlegging - Voorwaarden voor toekenning - Spoedeisendheid - Ernstige en onherstelbare schade - Bewijslast (Art. 242 EG) (cf. punten 18-19)

3. Kort geding - Opschorting van tenuitvoerlegging - Opschorting van tenuitvoerlegging van verordening nr. 809/2007 houdende definitie van begrip drijfnet die ertoe kan leiden dat vissen met thonaille definitief moet worden stopgezet - Voorwaarden voor toekenning - Spoedeisendheid - Ernstige en onherstelbare schade - Financiële schade (Art. 242 EG; -verordening nr. 809/2007 van de Raad) (cf. punten 24-25, 28-31)

Voorwerp

Beroep tot nietigverklaring - Nietigverklaring van verordening (EG) nr. 809/2007 van de Raad van 28 juni 2007 tot wijziging van de verordeningen (EG) nr. 894/97, (EG) nr. 812/2004 en (EG) nr. 2187/2005 met betrekking tot drijfnetten (PB L 182, blz. 1) - Begrip "drijfnet" - Opneming in dit begrip van gestabiliseerde netten zoals de thonaille - Niet-nakoming van de motiveringsplicht en schending van het evenredigheids- en het non-discriminatiebeginsel

Dictum

1) Het verzoek in kort geding wordt afgewezen.

2) De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.