Home

Zaak C-483/07 P: Hogere voorziening ingesteld op 5 november 2007 door Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG tegen de beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Tweede kamer) van 28 augustus 2007 in zaak T-46/06, Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG/Commissie van de Europese Gemeenschappen

Zaak C-483/07 P: Hogere voorziening ingesteld op 5 november 2007 door Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG tegen de beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Tweede kamer) van 28 augustus 2007 in zaak T-46/06, Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG/Commissie van de Europese Gemeenschappen

20071105

Hogere voorziening ingesteld op 5 november 2007 door Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG tegen de beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Tweede kamer) van 28 augustus 2007 in zaak T-46/06, Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG/Commissie van de Europese Gemeenschappen

Partijen

Rekwirante: Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG (vertegenwoordiger: K. Bott, Rechtsanwalt)

Andere partij in de procedure: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

1. de beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Tweede kamer) van de Europese Gemeenschappen van 28 augustus 2007 te vernietigen en

2. de beschikking van verweerster om de domeinnaam "galileo.eu" te reserveren, nietig te verklaren;

3. verweerster te verwijzen in de kosten van de hogere voorziening en de procedure voor het Gerecht van eerste aanleg;

4. slechts subsidiair ten opzichte van de conclusies 2 en 3, de zaak terug te verwijzen naar het Gerecht van eerste aanleg en verweerster te verwijzen in de kosten van de hogere voorziening.

Middelen en voornaamste argumenten

In het kader van de onderhavige hogere voorziening voert rekwirante schending aan van het gemeenschapsrecht (artikel 58, eerste alinea, tweede zin, van het Statuut van het Hof van Justitie), te weten van artikel 230, lid 4, EG. Een dergelijke rechtsschending heeft het Gerecht van eerste aanleg volgens rekwirante begaan door haar beroep niet-ontvankelijk te verklaren op grond dat zij door de in het beroep bestreden beschikking van verweerster om de domeinnaam "galileo.eu" voor zichzelf te reserveren, niet "individueel wordt geraakt". Rekwirante stelt dat zij door de beschikking van de Commissie om de domeinnaam "galileo.eu" voor zichzelf te reserveren individueel wordt geraakt in de zin van de rechtspraak van het Hof, en wel op grond van de haar toekomende rechten op het Duitse woordmerk Galileo, op grond van de haar in verordening nr. 874/2004 van de Commissie toegekende rechtspositie in de registratieprocedure, alsook op grond van het feit dat de domeinnaam "galileo.eu" een verhandelbaar economisch goed is en slechts eenmaal kan worden toegekend.

--------------------------------------------------