Home

Zaak C-538/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italië) op 3 december 2007 - Assitur Srl/Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano

Zaak C-538/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italië) op 3 december 2007 - Assitur Srl/Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italië) op 3 december 2007 - Assitur Srl/Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano

Verwijzende rechter

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Assitur Srl

Verwerende partijen: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano

Prejudiciële vraag

Bevat artikel 29 van richtlijn 92/50/EG [1], waar het zeven gronden voor de uitsluiting van de deelneming aan procedures voor de aanbesteding van overheidsopdrachten voor diensten vaststelt, een uitputtende lijst van uitsluitingsgronden en staat het derhalve eraan in de weg, dat artikel 10, lid 1 bis, van wet nr. 109/94 (thans artikel 34, laatste alinea, van D.Lgs. nr. 136/06) de gelijktijdige deelneming aan aanbestedingsprocedures verbiedt voor ondernemingen waartussen een afhankelijkheidsverhouding bestaat?

[1] PB L 209, blz. 1.

--------------------------------------------------