Home

Zaak T-9/07: Arrest van het Gerecht van 18 maart 2010 — Grupo Promer Mon Graphic/BHIM — PepsiCo (Weergave van cirkelvormige reclamedrager) ( Gemeenschapsmodel — Nietigheidsprocedure — Ingeschreven gemeenschapsmodel dat cirkelvormige reclamedrager weergeeft — Ouder gemeenschapsmodel — Nietigheidsgrond — Strijdigheid — Geen andere algemene indruk — Begrip strijdigheid — Betrokken voortbrengsel — Mate van vrijheid van ontwerper — Geïnformeerde gebruiker — Artikelen 10 en 25, lid 1, sub d, van verordening (EG) nr. 6/2002 )

Zaak T-9/07: Arrest van het Gerecht van 18 maart 2010 — Grupo Promer Mon Graphic/BHIM — PepsiCo (Weergave van cirkelvormige reclamedrager) ( Gemeenschapsmodel — Nietigheidsprocedure — Ingeschreven gemeenschapsmodel dat cirkelvormige reclamedrager weergeeft — Ouder gemeenschapsmodel — Nietigheidsgrond — Strijdigheid — Geen andere algemene indruk — Begrip strijdigheid — Betrokken voortbrengsel — Mate van vrijheid van ontwerper — Geïnformeerde gebruiker — Artikelen 10 en 25, lid 1, sub d, van verordening (EG) nr. 6/2002 )

1.5.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 113/39


Arrest van het Gerecht van 18 maart 2010 — Grupo Promer Mon Graphic/BHIM — PepsiCo (Weergave van cirkelvormige reclamedrager)

(Zaak T-9/07)(1)

(„Gemeenschapsmodel - Nietigheidsprocedure - Ingeschreven gemeenschapsmodel dat cirkelvormige reclamedrager weergeeft - Ouder gemeenschapsmodel - Nietigheidsgrond - Strijdigheid - Geen andere algemene indruk - Begrip „strijdigheid” - Betrokken voortbrengsel - Mate van vrijheid van ontwerper - Geïnformeerde gebruiker - Artikelen 10 en 25, lid 1, sub d, van verordening (EG) nr. 6/2002”)

2010/C 113/61

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Grupo Promer Mon Graphic, SA (Sabadell, Spanje) (vertegenwoordiger: R. Almaraz Palmero, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: A. Folliard-Monguiral, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniërend voor het Gerecht: PepsiCo, Inc. (New York, Verenigde Staten), (vertegenwoordigers: E. Armijo Chávarri en A. Castán Pérez-Gómez, advocaten)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de derde kamer van beroep van het BHIM van 27 oktober 2006 (zaak R 1001/2005-3) inzake een nietigheidsprocedure tussen Grupo Promer Mon Graphic, SA en PepsiCo, Inc.

Dictum

1.

De beslissing van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 27 oktober 2006 (zaak R 1001/2005-3) wordt vernietigd.

2.

Het BHIM en PepsiCo, Inc. dragen hun eigen kosten alsook die van Grupo Promer Mon Graphic, SA in de procedure voor het Gerecht.

3.

Het BHIM en PepsiCo, Inc. dragen hun eigen kosten alsook die van Grupo Promer Mon Graphic, SA in de procedure voor de kamer van beroep.