Home

Zaak T-21/07: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 25 maart 2009 — L’Oréal/BHIM — Spa Monopole (SPALINE) ( Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk SPALINE — Ouder nationaal woordmerk SPA — Relatieve weigeringsgrond — Afbreuk aan reputatie — Ongerechtvaardigd voordeel uit reputatie van ouder merk — Geen geldige reden voor gebruik van aangevraagd merk — Artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 40/94 )

Zaak T-21/07: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 25 maart 2009 — L’Oréal/BHIM — Spa Monopole (SPALINE) ( Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk SPALINE — Ouder nationaal woordmerk SPA — Relatieve weigeringsgrond — Afbreuk aan reputatie — Ongerechtvaardigd voordeel uit reputatie van ouder merk — Geen geldige reden voor gebruik van aangevraagd merk — Artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 40/94 )

16.5.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 113/33


Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 25 maart 2009 — L’Oréal/BHIM — Spa Monopole (SPALINE)

(Zaak T-21/07)(1)

(„Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk SPALINE - Ouder nationaal woordmerk SPA - Relatieve weigeringsgrond - Afbreuk aan reputatie - Ongerechtvaardigd voordeel uit reputatie van ouder merk - Geen geldige reden voor gebruik van aangevraagd merk - Artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 40/94”)

2009/C 113/67

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: L’Oréal SA (Parijs, Frankrijk) (vertegenwoordiger: E. Baud, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: A. Folliard-Monguiral, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniërend voor het Gerecht: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa, Belgique) (vertegenwoordigers: E. Cornu, L. De Brouwer, D. Moreau en E. De Gryse, advocaten)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 18 oktober 2006 (zaak R 415/2005-1) inzake een oppositieprocedure tussen Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV en L’Oréal SA.

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

L’Oréal SA wordt verwezen in de kosten.