Home

Gevoegde zaken T-40/07 P en T-62/07 P: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 5 oktober 2009 — De Brito Sequeira Carvalho/Commissie en Commissie/De Brito Sequeira Carvalho ( Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Verlof — Ziekteverlof — Ambtshalve ziekteverlof — Verlenging van ambtshalve ziekteverlof — Nieuw voorafgaand medisch onderzoek — Bevoegdheid van Gerecht voor ambtenarenzaken — Wijziging van voorwerp van geding )

Gevoegde zaken T-40/07 P en T-62/07 P: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 5 oktober 2009 — De Brito Sequeira Carvalho/Commissie en Commissie/De Brito Sequeira Carvalho ( Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Verlof — Ziekteverlof — Ambtshalve ziekteverlof — Verlenging van ambtshalve ziekteverlof — Nieuw voorafgaand medisch onderzoek — Bevoegdheid van Gerecht voor ambtenarenzaken — Wijziging van voorwerp van geding )

21.11.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 282/40


Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 5 oktober 2009 — De Brito Sequeira Carvalho/Commissie en Commissie/De Brito Sequeira Carvalho

(Gevoegde zaken T-40/07 P en T-62/07 P)(1)

(„Hogere voorziening - Openbare dienst - Ambtenaren - Verlof - Ziekteverlof - Ambtshalve ziekteverlof - Verlenging van ambtshalve ziekteverlof - Nieuw voorafgaand medisch onderzoek - Bevoegdheid van Gerecht voor ambtenarenzaken - Wijziging van voorwerp van geding”)

2009/C 282/76

Procestaal: Frans

Partijen

Rekwiranten: José António de Brito Sequeira Carvalho (Brussel, België) (vertegenwoordiger: O. Martins, advocaat) (T-40/07 P) en Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: D. Martin, gemachtigde, bijgestaan door C. Falmagne, advocaat) (T-62/07 P)

Andere partijen in de procedure: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: D. Martin als gemachtigde, bijgestaan door C. Falmagne, advocaat) (T-40/07 P) en José António de Brito Sequeira Carvalho (Brussel, België) (vertegenwoordiger: O. Martins, advocaat) (T-62/07 P)

Voorwerp

Twee hogere voorzieningen tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (Derde kamer) van 13 december 2006, De Brito Sequeira Carvalho/Commissie (F-17/05, JurAmbt. blz. I-A-1-149 en II-A-1-577), en strekkende tot vernietiging van dat arrest

Dictum

1.

De hogere voorziening in zaak T-40/07 P wordt afgewezen.

2.

In zaak T-40/07 P zal De Brito Sequeira Carvalho zijn eigen kosten dragen alsmede de kosten die de Commissie van de Europese Gemeenschappen in het kader van deze procedure heeft gemaakt.

3.

Het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (Derde kamer) van 13 december 2006, De Brito Sequeira Carvalho/Commissie (F-17/05, JurAmbt. blz. I-A-1-149 en II-A-1-577), wordt vernietigd voor zover daarbij het besluit van 13 juli 2004 en de op het besluit van 22 september 2004 volgende besluiten om het ambtshalve ziekteverlof te verlengen, nietig worden verklaard.

4.

Het door De Brito Sequeira Carvalho in zaak F-17/05 bij het Gerecht voor ambtenarenzaken ingestelde beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, voor zover het betrekking heeft op het besluit van 13 juli 2004 en op de op het besluit van 22 september 2004 volgende besluiten tot verlenging van het ambtshalve ziekteverlof.

5.

De hogere voorziening in zaak T-62/07 P wordt voor het overige afgewezen.

6.

In zaak T-62/07 P zal De Brito Sequeira Carvalho de helft van zijn eigen kosten dragen die hij in het kader van de procedure voor het Gerecht voor ambtenarenzaken en deze procedure heeft gemaakt.

7.

In zaak T-62/07 P zal de Commissie haar eigen kosten dragen alsmede de helft van de kosten die De Brito Sequeira Carvalho in het kader van de procedure voor het Gerecht voor ambtenarenzaken en deze procedure heeft gemaakt.