Home

Zaak T-112/07: Arrest van het Gerecht van 12 juli 2011 — Hitachi e.a./Commissie ( „Mededinging — Mededingingsregelingen — Markt voor projecten van gasgeïsoleerd schakelmateriaal — Beschikking houdende vaststelling van inbreuk op artikel 81 EG en artikel 53 EER-Overeenkomst — Marktverdeling — Rechten van verdediging — Bewijs van inbreuk — Eén enkele voortdurende inbreuk — Geldboeten — Zwaarte en duur van inbreuk — Afschrikkende werking — Medewerking” )

Zaak T-112/07: Arrest van het Gerecht van 12 juli 2011 — Hitachi e.a./Commissie ( „Mededinging — Mededingingsregelingen — Markt voor projecten van gasgeïsoleerd schakelmateriaal — Beschikking houdende vaststelling van inbreuk op artikel 81 EG en artikel 53 EER-Overeenkomst — Marktverdeling — Rechten van verdediging — Bewijs van inbreuk — Eén enkele voortdurende inbreuk — Geldboeten — Zwaarte en duur van inbreuk — Afschrikkende werking — Medewerking” )

27.8.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 252/30


Arrest van het Gerecht van 12 juli 2011 — Hitachi e.a./Commissie

(Zaak T-112/07)(1)

(Mededinging - Mededingingsregelingen - Markt voor projecten van gasgeïsoleerd schakelmateriaal - Beschikking houdende vaststelling van inbreuk op artikel 81 EG en artikel 53 EER-Overeenkomst - Marktverdeling - Rechten van verdediging - Bewijs van inbreuk - Eén enkele voortdurende inbreuk - Geldboeten - Zwaarte en duur van inbreuk - Afschrikkende werking - Medewerking)

2011/C 252/70

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partijen: Hitachi Ltd (Tokyo, Japan); Hitachi Europe Ltd (Maidenhead, Verenigd Koninkrijk), en Japan AE Power Systems Corp. (Tokyo) (vertegenwoordigers: M. Reynolds, P. Mansfield en B. Roy, solicitors, D. Arts, advocaat, N. Green, QC, en S. Singla, barrister)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: aanvankelijk F. Arbault, vervolgens X. Lewis, nadien P. Van Nuffel en J. Bourke, en ten slotte P. Van Nuffel, N. Khan en F. Ronkes Agerbeek, gemachtigden, bijgestaan door J. Holmes, barrister)

Voorwerp

Verzoek, primair, tot nietigverklaring van beschikking C(2006) 6762 def. van de Commissie van 24 januari 2007 in een procedure op grond van artikel 81 [EG] en artikel 53 van de EER-Overeenkomst (zaak COMP/38.899 — Gasgeïsoleerd schakelmateriaal), voor zover deze beschikking verzoeksters betreft, alsook tot nietigverklaring van de hun opgelegde geldboeten; subsidiair, verzoek tot nietigverklaring van artikel 2 van die beschikking voor zover dit artikel verzoeksters betreft en, meer subsidiair, verzoek tot nietigverklaring of verlaging van de aan verzoeksters opgelegde geldboeten

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Verzoeksters worden verwezen in de kosten.