Home

Zaak T-343/07: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 25 maart 2009 — allsafe Jungfalk/BHIM (ALLSAFE) ( Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk ALLSAFE — Absolute weigeringsgronden — Ontbreken van onderscheidend vermogen — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening (EG) nr. 40/94 )

Zaak T-343/07: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 25 maart 2009 — allsafe Jungfalk/BHIM (ALLSAFE) ( Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk ALLSAFE — Absolute weigeringsgronden — Ontbreken van onderscheidend vermogen — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening (EG) nr. 40/94 )

16.5.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 113/34


Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 25 maart 2009 — allsafe Jungfalk/BHIM (ALLSAFE)

(Zaak T-343/07)(1)

(„Gemeenschapsmerk - Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk ALLSAFE - Absolute weigeringsgronden - Ontbreken van onderscheidend vermogen - Beschrijvend karakter - Artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening (EG) nr. 40/94”)

2009/C 113/70

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: allsafe Jungfalk GmbH & Co. KG (Engen, Duitsland) (vertegenwoordigers: P. Mes, J. Bühling, C. Graf von der Groeben, G. Rother, A. Verhauwen, J. Künzel, D. Jestaedt, M. Bergermann, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: S. Schäffner, gemachtigde)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 11 juli 2007 (zaak R 454/2006-4) betreffende de inschrijving van het woordteken ALLSAFE als gemeenschapsmerk.

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

allsafe Jungfalk GmbH & Co. KG wordt verwezen in de kosten.