Home

Zaak T-419/07: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 1 juli 2009 — Okalux GmbH/BHIM — Messe Düsseldorf (OKATECH) ( Gemeenschapsmerk — Procedure tot vervallenverklaring — Gemeenschapswoordmerk OKATECH — Gedeeltelijke intrekking — Beroepstermijn — Artikelen 55 en 77 bis van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikelen 58 en 80 van verordening (EG) nr. 207/2009] — Beginsel van bescherming van gewettigd vertrouwen en rechtszekerheidsbeginsel — Recht om te worden gehoord )

Zaak T-419/07: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 1 juli 2009 — Okalux GmbH/BHIM — Messe Düsseldorf (OKATECH) ( Gemeenschapsmerk — Procedure tot vervallenverklaring — Gemeenschapswoordmerk OKATECH — Gedeeltelijke intrekking — Beroepstermijn — Artikelen 55 en 77 bis van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikelen 58 en 80 van verordening (EG) nr. 207/2009] — Beginsel van bescherming van gewettigd vertrouwen en rechtszekerheidsbeginsel — Recht om te worden gehoord )

15.8.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 193/20


Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 1 juli 2009 — Okalux GmbH/BHIM — Messe Düsseldorf (OKATECH)

(Zaak T-419/07)(1)

(„Gemeenschapsmerk - Procedure tot vervallenverklaring - Gemeenschapswoordmerk OKATECH - Gedeeltelijke intrekking - Beroepstermijn - Artikelen 55 en 77 bis van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikelen 58 en 80 van verordening (EG) nr. 207/2009] - Beginsel van bescherming van gewettigd vertrouwen en rechtszekerheidsbeginsel - Recht om te worden gehoord”)

2009/C 193/29

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Okalux GmbH (Marktheidenfeld, Duitsland) (vertegenwoordiger: M. Beckensträter, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: S. Schäffner, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniërend voor het Gerecht: Messe Düsseldorf GmbH (Düsseldorf, Duitsland) (vertegenwoordigers: aanvankelijk I. Friedhoff, vervolgens S. von Petersdorff-Campen, advocaten)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 3 september 2007 (zaak R 766/2007-2) inzake een procedure tot vervallenverklaring tussen Messe Düsseldorf GmbH en Okalux GmbH

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Okalux GmbH wordt verwezen in de kosten.