Home

Zaak T-424/07: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 20 januari 2009 — Pioneer Hi-Bred International/BHIM (OPTIMUM) ( Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk OPTIMUM — Absolute weigeringsgrond — Ontbreken van onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 — Motiveringsplicht — Ambtshalve onderzoek van feiten — Artikel 73 en artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 )

Zaak T-424/07: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 20 januari 2009 — Pioneer Hi-Bred International/BHIM (OPTIMUM) ( Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk OPTIMUM — Absolute weigeringsgrond — Ontbreken van onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 — Motiveringsplicht — Ambtshalve onderzoek van feiten — Artikel 73 en artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 )

7.3.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 55/24


Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 20 januari 2009 — Pioneer Hi-Bred International/BHIM (OPTIMUM)

(Zaak T-424/07)(1)

(„Gemeenschapsmerk - Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk OPTIMUM - Absolute weigeringsgrond - Ontbreken van onderscheidend vermogen - Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 - Motiveringsplicht - Ambtshalve onderzoek van feiten - Artikel 73 en artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94’)

(2009/C 55/44)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Pioneer Hi-Bred International, Inc. (Johnston, Iowa, Verenigde Staten) (vertegenwoordigers: G. Würtenberger, R. Kunze en T. Wittmann, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: P. Bullock, gemachtigde)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 11 september 2007 (zaak R 288/2007-2) betreffende een aanvraag tot inschrijving van het woordteken OPTIMUM als gemeenschapsmerk.

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Pioneer Hi-Bred International, Inc. wordt verwezen in de kosten.