Home

Zaak T-309/07: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 3 maart 2008 — Nederland/Commissie

Zaak T-309/07: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 3 maart 2008 — Nederland/Commissie

26.4.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/43


Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 3 maart 2008 — Nederland/Commissie

(Zaak T-309/07)(1)

(2008/C 107/74)

Procestaal: Nederlands

De president van de Achtste kamer van het Gerecht van eerste aanleg heeft de doorhaling van de zaak gelast.