Home

Zaak T-408/07: Beschikking van het Gerecht van 4 februari 2010 — Crunch Fitness International/BHIM (CRUNCH) ( Gemeenschapsmerk — Verval — Intrekking van vordering tot vervallenverklaring — Afdoening zonder beslissing )

Zaak T-408/07: Beschikking van het Gerecht van 4 februari 2010 — Crunch Fitness International/BHIM (CRUNCH) ( Gemeenschapsmerk — Verval — Intrekking van vordering tot vervallenverklaring — Afdoening zonder beslissing )

17.4.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 100/39


Beschikking van het Gerecht van 4 februari 2010 — Crunch Fitness International/BHIM (CRUNCH)

(Zaak T-408/07)(1)

(„Gemeenschapsmerk - Verval - Intrekking van vordering tot vervallenverklaring - Afdoening zonder beslissing”)

2010/C 100/61

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Crunch Fitness International, Inc. (New York, New York, Verenigde Staten) (vertegenwoordigers: aanvankelijk J. Barry, solicitor, vervolgens H. Johnson, barrister)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordigers: S. Laitinen en D. Botis, gemachtigden)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniërend voor het Gerecht: ILG Ltd (Dun Laoghaire, Ierland) (vertegenwoordiger: A. von Mühlendahl, advocaat)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 30 augustus 2007 (zaak R 1168/2005-4) inzake een procedure tot vervallenverklaring tussen ILG Ltd en Crunch Fitness International, Inc.

Dictum

1)

Op het beroep hoeft niet meer te worden beslist.

2)

Verzoekster en interveniënte dragen hun eigen kosten alsook elk de helft van de kosten van verweerder.