Home

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Tweede kamer) van 16 september 2008.

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Tweede kamer) van 16 september 2008.

Gemeenschapsmerk

-

Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk

-

Absolute weigeringsgronden

-

Merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van waar

-

Merken zonder onderscheidend vermogen (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 1, sub b en sub c) (cf. punten 21, 25-27, 37)

Voorwerp

Beroep ingesteld tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 20 december 2006 (zaak R 1048/2004-4) inzake een aanvraag tot inschrijving van het woordteken BioGeneriX als gemeenschapsmerk

Gegevens betreffende de zaak

>lt>11

Dictum

1) De beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 20 december 2006 (zaak R 1048/2004-4) wordt vernietigd met betrekking tot de onder klasse 1 vallende chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen.

2) Het beroep wordt verworpen voor het overige.

3) ratiopharm GmbH draagt haar eigen kosten, alsook de helft van de kosten van het BHIM, dat de andere helft van zijn kosten draagt.