Home

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Tweede kamer) van 2 december 2008.

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Tweede kamer) van 2 december 2008.

Gemeenschapsmerk

-

Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk

-

Relatieve weigeringsgronden

-

Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten

-

Gevaar voor verwarring met ouder merk (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b) (cf. punten 24, 28)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 21 mei 2007 (zaak R 493/2006-2) inzake een oppositieprocedure tussen Ebro Puleva, SA en Luis Berenguel, SL

Gegevens betreffende de zaak

>lt>16

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Ebro Puleva, SA wordt verwezen in de kosten.