Home

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Derde kamer) van 4 juli 2008.

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Derde kamer) van 4 juli 2008.

Overheidsopdrachten van de Europese Gemeenschappen

-

Aanbestedingsprocedure (Verordening nr. 1605/2002 van de Raad, art. 93, lid 1, sub c, en 94; verordening nr. 2342/2002 van de Commissie, art. 133) (cf. punten 59-77)

Voorwerp

Vordering tot nietigverklaring van het besluit van het Parlement waarbij verzoeksters offerte, ingediend in het kader van de aanbesteding voor het onderhoud van automatische uitrusting, schrijnwerk en aanverwante uitrusting in de gebouwen van het Parlement te Brussel, wordt afgewezen en de opdracht aan een andere inschrijver wordt gegund

Dictum

1) Het besluit van het Europees Parlement waarbij de offerte van Entrance Services, ingediend in het kader van de aanbesteding voor het onderhoud van automatische uitrusting, schrijnwerk en aanverwante uitrusting in de gebouwen van het Parlement in Brussel, wordt afgewezen, wordt nietig verklaard.

2) Het Parlement wordt verwezen in de kosten.