Home

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vierde kamer) van 29 april 2009.

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vierde kamer) van 29 april 2009.

Gemeenschapsmerk - Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk - Relatieve weigeringsgronden - Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten - Gevaar voor verwarring met ouder merk (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b) (cf. punten 34, 36, 39)

2. Gemeenschapsmerk - Opmerkingen van derden en oppositie - Onderzoek van oppositie - Bewijs van gebruik van ouder merk - Gedeeltelijke gebruik (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 43, leden 2 en 3) (cf. punten 42-43)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 7 september 2007 (zaak R 223/2007-2) inzake een oppositieprocedure tussen Bodegas Montebello, SA en Montebello SARL

Gegevens betreffende de zaak

>lt>2

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Bodegas Montebello, SA wordt verwezen in de kosten.