Home

Arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 17 december 2009.

Arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 17 december 2009.

Gemeenschapsmerk

-

Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk

-

Relatieve weigeringsgronden

-

Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten

-

Gevaar voor verwarring met ouder merk (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b) (zie punten 52, 71)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 22 oktober 2007 (zaak R 1267/2006-4) inzake een oppositieprocedure tussen SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH en Notartel SpA - Società informatica del Notariato

Gegevens betreffende de zaak

>lt>1

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Notartel SpA - Società informatica del Notariato wordt verwezen in de kosten.