Home

Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Vierde kamer) van 19 mei 2008.

Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Vierde kamer) van 19 mei 2008.

Niet-contractuele aansprakelijkheid - Voorwaarden - Onrechtmatigheid - Schade - Causaal verband - Vaststaande schade - Begrip - Dreigende en voorzienbare schade (Art. 288, tweede alinea, EG) (cf. punten 30, 33)

2. Beroep tot schadevergoeding - Verjaringstermijn - Aanvang - Datum die in aanmerking moet worden genomen - Voorwaarden voor toepassing van niet-contractuele aansprakelijkheid waaraan is voldaan (Art. 288, tweede alinea, EG; Statuut van het Hof van Justitie, art. 46 en 53) (cf. punt 32)

3. Beroep tot schadevergoeding - Voorwerp - Vordering tot vergoeding van aan Gemeenschap toe te rekenen schade - Uitsluitende bevoegdheid van gemeenschapsrechter (Art. 288, tweede alinea, EG) (cf. punt 38)

4. Beroep tot schadevergoeding - Verjaringstermijn - Stuiting - Voorwaarden (Art. 288, tweede alinea, EG; Statuut van het Hof van Justitie, art. 46) (cf. punt 39)

Voorwerp

Vordering tot vergoeding van de schade die verzoekster stelt te hebben geleden als gevolg van verscheidene aan de communautaire instellingen verweten onrechtmatigheden

Dictum

1) Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

2) Transports Schiocchet - Excursions SARL wordt verwezen in de kosten.