Home

Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Kamer voor hogere voorzieningen) van 14 december 2007.

Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Kamer voor hogere voorzieningen) van 14 december 2007.

Samenvatting

Hogere voorziening - Beslissingen waartegen hogere voorziening kan worden ingesteld

(Statuut van het Hof van Justitie, bijlage I, art. 9; Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg, art. 145)

Een hogere voorziening ingesteld tegen een beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken om bepaalde passages uit een memorie te schrappen moet krachtens artikel 145 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg kennelijk niet-ontvankelijk worden verklaard. Een dergelijke beschikking valt immers niet onder de categorieën beslissingen waartegen hogere voorziening kan worden ingesteld in de zin van artikel 9 van bijlage I bij het Statuut van het Hof.

(cf. punten 6-10)