Home

Zaak F-139/07: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 10 september 2009 - Van Arum/Parlement (Openbare dienst - Ambtenaren - Beoordeling - Beoordelingsrapport - Reikwijdte van de klacht bedoeld in artikel 90 van het Statuut)

Zaak F-139/07: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 10 september 2009 - Van Arum/Parlement (Openbare dienst - Ambtenaren - Beoordeling - Beoordelingsrapport - Reikwijdte van de klacht bedoeld in artikel 90 van het Statuut)

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 10 september 2009 - Van Arum/Parlement

(Zaak F-139/07) [1]

Partijen

Verzoekende partij: Rinse van Arum (Winksele, België) (vertegenwoordiger: W. van den Muijsenbergh, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: J. F. De Wachter, C. Burgos en K. Zejdová, gemachtigden)

Voorwerp

Ambtenaren - Verzoek om wijziging of, subsidiair, nietigverklaring van het beoordelingsrapport en om veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een symbolische schadevergoeding van 1 EUR

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Elke partij zal haar eigen kosten dragen.

[1] PB C 92 van 12.4.2009, blz. 49.

--------------------------------------------------