Home

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Achtste kamer) van 11 juni 2009.

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Achtste kamer) van 11 juni 2009.

Gemeenschapsmerk

-

Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk

-

Relatieve weigeringsgronden

-

Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten

-

Gevaar voor verwarring met ouder merk (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b) (cf. punten 33, 53-56)

Voorwerp

Beroep ingesteld tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 28 november 2007 (zaak R 148/2007-2) inzake een oppositieprocedure tussen Hedge Invest SpA en Hedgefund Intelligence Ltd

Gegevens betreffende de zaak

>lt>5

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Hedgefund Intelligence Ltd wordt verwezen in de kosten.