Home

Zaak T-130/08: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 16 september 2009 - Gres La Sagra/BHIM - Ceramicalcora (VENATTO MARBLE STONE) ( Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk VENATTO MARBLE STONE - Oudere nationale beeldmerken VENETO CERÁMICAS - Relatieve weigeringsgrond - Verwarringsgevaar - Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009] )

Zaak T-130/08: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 16 september 2009 - Gres La Sagra/BHIM - Ceramicalcora (VENATTO MARBLE STONE) ( Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk VENATTO MARBLE STONE - Oudere nationale beeldmerken VENETO CERÁMICAS - Relatieve weigeringsgrond - Verwarringsgevaar - Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009] )

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 16 september 2009 - Gres La Sagra/BHIM - Ceramicalcora (VENATTO MARBLE STONE)

(Zaak T-130/08) [1]

Partijen

Verzoekende partij: Gres La Sagra, SL (Alameda de la Sagra, Spanje) (vertegenwoordigers: T. Villate Consonni en J. Calderón Chavero, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: J. Crespo Carrillo, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM: Ceramicalcora, SA (Alcora, Spanje)

Voorwerp

Beroep ingesteld tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 30 januari 2008 (zaak R 1609/2006-4) inzake een oppositieprocedure tussen Ceramicalcora, SA en Gres La Sagra, SL

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Gres La Sagra, SL wordt verwezen in de kosten.

[1] PB C 116 van 9.5.2008.

--------------------------------------------------