Home

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vierde kamer) van 13 oktober 2009.

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vierde kamer) van 13 oktober 2009.

Gemeenschapsmerk

-

Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk

-

Relatieve weigeringsgronden

-

Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten

-

Gevaar voor verwarring met ouder merk (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b) (cf. punten 41-47, 86-89)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 18 februari 2008 (zaak R 506/2007-4) inzake een oppositieprocedure tussen Deutsche Rockwool Mineralwoll Gmbh & Co. OHG en Redrock Construction s.r.o.

Gegevens betreffende de zaak

>lt>4

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG draagt haar eigen kosten en drie vierde van de kosten van Redrock Construction s.r.o.

3) Het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) draagt zijn eigen kosten en één vierde van de kosten van Redrock Construction s.r.o.