Home

Zaak T-181/08: Arrest van het Gerecht van 19 mei 2010 - Tay Za/Raad ( "Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - Beperkende maatregelen tegen Myanmar - Bevriezing van tegoeden - Beroep tot nietigverklaring - Gecombineerde rechtsgrondslag gevormd door artikelen 60 EG en 301 EG - Motiveringsplicht - Rechten van verdediging - Recht op effectief rechterlijk toezicht - Recht op eerbiediging van eigendom - Evenredigheid" )

Zaak T-181/08: Arrest van het Gerecht van 19 mei 2010 - Tay Za/Raad ( "Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - Beperkende maatregelen tegen Myanmar - Bevriezing van tegoeden - Beroep tot nietigverklaring - Gecombineerde rechtsgrondslag gevormd door artikelen 60 EG en 301 EG - Motiveringsplicht - Rechten van verdediging - Recht op effectief rechterlijk toezicht - Recht op eerbiediging van eigendom - Evenredigheid" )

Arrest van het Gerecht van 19 mei 2010 - Tay Za/Raad

(Zaak T-181/08) [1]

Partijen

Verzoekende partij: Pye Phyo Tay Za (Yangon, Myanmar) (vertegenwoordigers: D. Anderson, QC, M. Lester, barrister, en G. Martin, solicitor)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Bishop en E. Finnegan, gemachtigden)

Interveniënten aan de zijde van verwerende partij: Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (vertegenwoordigers: aanvankelijk S. Behzadi-Spencer, gemachtigde, vervolgens I. Rao, gemachtigde, bijgestaan door D. Beard, barrister), en Europese Commissie (vertegenwoordigers: A. Bordes, P. Aalto en S. Boelaert, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van verordening (EG) nr. 194/2008 van de Raad van 25 februari 2008 tot verlenging en verscherping van de beperkende maatregelen tegen Birma/Myanmar en tot intrekking van verordening (EG) nr. 817/2006 (PB L 66, blz. 1), voor zover verzoekers naam wordt vermeld op de lijst van personen, entiteiten en lichamen waarop deze verordening van toepassing is.

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Pye Phyo Tay Za wordt verwezen in zijn eigen kosten en in die van de Raad van de Europese Unie.

3) Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Europese Commissie dragen hun eigen kosten.

[1] PB C 171 van 5.7.2008.

--------------------------------------------------