Home

Zaak T-240/08: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 8 juli 2009 - Procter & Gamble/BHIM - Laboratorios Alcala Farma (oli) ( Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk oli - Oudere gemeenschapswoordmerken OLAY - Relatieve weigeringsgrond - Geen verwarringsgevaar - Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009] )

Zaak T-240/08: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 8 juli 2009 - Procter & Gamble/BHIM - Laboratorios Alcala Farma (oli) ( Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk oli - Oudere gemeenschapswoordmerken OLAY - Relatieve weigeringsgrond - Geen verwarringsgevaar - Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009] )

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 8 juli 2009 - Procter & Gamble/BHIM - Laboratorios Alcala Farma (oli)

(Zaak T-240/08) [1]

Partijen

Verzoekende partij: The Procter & Gamble Company (Cincinnati, Ohio, Verenigde Staten van Amerika) (vertegenwoordigers: T. Scourfield, N. Beckett, solicitors, en A. Speck, barrister)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: A. Folliard-Monguiral, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniërend voor het Gerecht: Laboratorios Alcala Farma SL (Madrid, Spanje)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 2 april 2008 (zaak R 1481/2007-2) inzake een oppositieprocedure tussen The Procter & Gamble Company en Laboratorios Alcala Farma, SL

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) The Procter & Gamble Company wordt verwezen in de kosten.

[1] PB C 209 van 15.8.2008.

--------------------------------------------------