Home

Zaak T-424/08: Arrest van het Gerecht van 19 mei 2010 - Nexus Europe (Ireland)/Commissie ( "Arbitragebeding - Vijfde kaderprogramma voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie - Project aangaande macro-economische en stedelijke trends in de Europese informatiemaatschappij (Muteis) - Schade voortvloeiend uit de wijziging van een contract voor wat het stelsel van vergoeding van door deelnemers aan het project gemaakte kosten betreft" )

Zaak T-424/08: Arrest van het Gerecht van 19 mei 2010 - Nexus Europe (Ireland)/Commissie ( "Arbitragebeding - Vijfde kaderprogramma voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie - Project aangaande macro-economische en stedelijke trends in de Europese informatiemaatschappij (Muteis) - Schade voortvloeiend uit de wijziging van een contract voor wat het stelsel van vergoeding van door deelnemers aan het project gemaakte kosten betreft" )

Arrest van het Gerecht van 19 mei 2010 - Nexus Europe (Ireland)/Commissie

(Zaak T-424/08) [1]

Partijen

Verzoekende partij: Nexus Europe (Ireland) Ltd (Dublin, Ierland) (vertegenwoordiger: M. Noonan, barrister)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: R. Lyal en A. Sauka, gemachtigden)

Voorwerp

Vordering tot vergoeding van de door verzoekster gestelde schade als gevolg van bepaalde door de Commissie aangebrachte wijzigingen aan het contract Muteis IST-2000-30117, afgesloten op 31 oktober 2001

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Nexus Europe (Ireland) Ltd wordt verwezen in de kosten.

[1] PB C 6 van 10.1.2009.

--------------------------------------------------