Home

Zaak T-484/08: Arrest van het Gerecht van 9 december 2009 - Longevity Health Products/BHIM - Merck (Kids Vits) ( Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk Kids Vits - Ouder gemeenschapswoordmerk VITS4KIDS - Relatieve weigeringsgrond - Verwarringsgevaar - Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009) )

Zaak T-484/08: Arrest van het Gerecht van 9 december 2009 - Longevity Health Products/BHIM - Merck (Kids Vits) ( Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk Kids Vits - Ouder gemeenschapswoordmerk VITS4KIDS - Relatieve weigeringsgrond - Verwarringsgevaar - Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009) )

Arrest van het Gerecht van 9 december 2009 - Longevity Health Products/BHIM - Merck (Kids Vits)

(Zaak T-484/08) [1]

Partijen

Verzoekende partij: Longevity Health Products, Inc. (Nassau, Bahama's) (vertegenwoordiger: J. Korab, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: G. Schneider, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM: Merck KGaA (Darmstadt, Duitsland)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 28 augustus 2008 (zaak R 716/2007-4) inzake een oppositieprocedure tussen Merck KGaA en Longevity Health Products, Inc.

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Longevity Health Products, Inc. wordt verwezen in de kosten.

[1] PB C 32 van 7.2.2009.

--------------------------------------------------