Home

Zaak T-105/08 P: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 24 september 2008 - Van Neyghem/Commissie ( Hogere voorziening - Openbare dienst - Verwerping van beroep in eerste aanleg - Aanwerving - Algemeen vergelijkend onderzoek - Niet-toelating tot mondeling examen - Hogere voorziening kennelijk ongegrond )

Zaak T-105/08 P: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 24 september 2008 - Van Neyghem/Commissie ( Hogere voorziening - Openbare dienst - Verwerping van beroep in eerste aanleg - Aanwerving - Algemeen vergelijkend onderzoek - Niet-toelating tot mondeling examen - Hogere voorziening kennelijk ongegrond )

Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 24 september 2008 - Van Neyghem/Commissie

(Zaak T-105/08 P) [1]

Partijen

Verzoekende partij: Kris Van Neyghem (Vissenaken, België) (vertegenwoordigers: S. Rodrigues en C. Bernard-Glanz, advocaten)

Andere partij bij de procedure: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: G. Berscheid en B. Eggers, gemachtigden)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (Tweede kamer) van 13 december 2007, Van Neyghem/Commissie (F-73/06, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie), en strekkende tot vernietiging van dat arrest

Dictum

1) De hogere voorziening wordt afgewezen.

2) Van Neyghem zal zijn eigen kosten dragen alsmede de kosten die de Commissie in het kader van deze procedure heeft gemaakt.

[1] PB C 107 van 26.4.2008.

--------------------------------------------------