Home

Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (kortgedingrechter) van 19 november 2008.

Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (kortgedingrechter) van 19 november 2008.

Kort geding - Opschorting van tenuitvoerlegging - Voorlopige maatregelen - Voorwaarden voor toekenning - "Fumus boni juris" - Spoedeisendheid - Cumulatieve voorwaarden - Volgorde van onderzoek en wijze van toetsing (Art. 225, lid 1, EG, 242 EG en 243 EG; Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, art. 104, lid 2) (cf. punten 22-23)

2. Kort geding - Opschorting van tenuitvoerlegging - Voorlopige maatregelen - Voorwaarden voor toekenning - Spoedeisendheid - Ernstige en onherstelbare schade - Financiële schade (Art. 242 EG en 243 EG; Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, art. 104, lid 2) (cf. punten 40-45)

Voorwerp

Verzoek tot opschorting van de tenuitvoerlegging van artikel 3 van beschikking C(2008) 3435 def. van de Commissie van 16 juli 2008 in een procedure op grond van artikel 81 EG en artikel 53 van de EER-Overeenkomst (zaak COMP/C2/38.698 - CISAC)

Dictum

1) Het verzoek in kort geding wordt afgewezen.

2) De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.