Home

Gevoegde zaken T-444/08 tot en met T-448/08: Beschikking van het Gerecht van 16 december 2010 - FIFA/BHIM - Ferrero (WORLD CUP 2006 e.a.)

Gevoegde zaken T-444/08 tot en met T-448/08: Beschikking van het Gerecht van 16 december 2010 - FIFA/BHIM - Ferrero (WORLD CUP 2006 e.a.)

Beschikking van het Gerecht van 16 december 2010 - FIFA/BHIM - Ferrero (WORLD CUP 2006 e.a.)

(Gevoegde zaken T-444/08 tot en met T-448/08) [1]

De president van de Derde kamer heeft de doorhaling van de gevoegde zaken gelast.

[1] PB C 313 van 6.12.2008.

--------------------------------------------------