Home

Beschikking van de president van het Gerecht van eerste aanleg van 27 januari 2009.

Beschikking van de president van het Gerecht van eerste aanleg van 27 januari 2009.

Kort geding

-

Opschorting van tenuitvoerlegging

-

Voorwaarden voor ontvankelijkheid

-

Ontvankelijkheid prima facie van beroep in hoofdzaak

-

Summier onderzoek van beroep in hoofdzaak door kortgedingrechter (Art. 242 EG; Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg, art. 104, lid 1) (cf. punten 46-48)

Voorwerp

Verzoek in kort geding betreffende een aantal maatregelen genomen in het kader van de procedure op grond van artikel 82 EG in zaak COMP/3-37.990 Intel

Dictum

1) Het verzoek in kort geding wordt afgewezen.

2) De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.